Wat

Brussel zal het hart vormen van een nieuw mondiaal politiek fenomeen dat bekendstaat als municipalisme.
De eerste bijeenkomst van onverschrokken steden vond plaats in Barcelona van 9 tot 11 juni 2017, georganiseerd door Barcelona en Comú.

De daar gecreëerde synergieën zijn zo sterk dat er een mondiaal municipalistisch netwerk ontstaat. Sindsdien werken overal burgerbewegingen, burgemeesters en gemeenteraadsleden mee aan de opbouw van mondiale netwerken van solidariteit en hoop.

Enkele leden van WeBrussels, een groeiend, open team van geëngageerde burgers, gingen naar Barcelona en ze werden geïnspireerd door dat moment. Ze besloten zich kandidaat te stellen als volgende bijeenkomst van onverschrokken steden in Brussel. In 2018 werd deze droom waar.

Dit is wat we verwachten van het evenement:

– Meer informatie over wat er gaande is in de Brusselse gemeenten, in verschillende talen en gemeenschappen, in België, in de 3 regio’s en in aangrenzende landen.

– Leren over wat er gebeurt over de hele wereld als het gaat over municipalisme, democratische alternatieven, feministische politiek enz.

– Mensen en organisaties uit de verschillende gemeenschappen van Brussel, België en daarbuiten verbinden om hun visies te delen en hun activisme voor een ander soort politiek voor de stad te versterken – gebaseerd op hoop, solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid, inclusie, liefde en uiteindelijk zorg voor mensen en planeet

– De manier waarop de politiek in Brussel gebeurt, veranderen naar meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De Brusselse politiek moet verantwoordelijk worden geworteld in de alledaagse werkelijkheid van zijn inwoners.

– Ruimte maken in de politieke besluitvorming voor participatie en empowerment van burgerbetrokkenheid, zodat wat in Brussel gebeurt, kan voortkomen uit de visies van de Brusseleirs voor hun stad.

– Gebruikmaken van de komende lokale, (regionale en Europese) verkiezingen als de unieke kans die we niet alleen hebben om verandering te vragen, maar ook onze stem inzetten als middel om meer democratie in ons systeem te eisen.

– Mensen mobiliseren rond de oproep om “een proces te verkiezen, geen persoon”

 

Contact

Als u contact wilt opnemen met de organisatoren van Fearless Cities, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Voor persaanvragen stuurt u een e-mail naar [email protected]