Fearless Cities

Een top om de lokale politiek opnieuw uit te vinden

Na Barcelona, ​​Warschau en New York komt Brussel samen met de familie van steden om een ​​”municipalistische” top te organiseren. Fearless Cities is een tweedaagse conferentie die is ontworpen om een ​​meer open, transparante, flexibele, inclusieve en zorgzame manier te bespreken om de stad te besturen. Sociale, culturele en straathoekwerkers, ondernemers, kunstenaars, activisten en geëngageerde burgers zijn momenteel druk aan het leren om zichzelf te besturen en het heft in eigen hand te nemen. We nodigen je uit om aan te sluiten bij deze unieke democratische openbare ruimte die we gedurende 2 dagen in september gaan creëren.

WAT WILLEN WE MET DEZE TOP BEREIKEN?

We willen mensen inspireren om na te denken over democratie en meer mensen bewust maken van de kracht die ze samen kunnen hebben.
We maken ruimte voor organisaties om te netwerken en samen te werken: deze organisaties zijn eigenaar geworden van een onderwerp (milieu, mobiliteit, lokale economie, enz.) We kunnen nieuwe synergieën in gang zetten om hun inspanningen te versterken.

WAT ZAL ER GEBEUREN?

Elke dag is er een inleidende plenaire sessie, gevolgd door 7 thematische workshops. Aan het einde van de dag worden de belangrijkste punten van de workshops geoogst en samengevoegd tijdens de laatste plenaire sessie. Verwacht ook lekker eten en onverwachte artistieke interventies.

VERWACHTE UITKOMSTEN

Ideeën verzamelen uit de workshops over alle onderwerpen. Een nieuwe werkmethode ervaren: participatieve methoden die deelnemers in hun eigen organisatie kunnen toepassen.

22 september: de tastbare dingen

Fearless Brussels: een stand van zaken. Welke zijn lopende initiatieven om Brussel te transformeren ... rond huisvesting, werk, financiën, mobiliteit, publieke ruimte, milieu.

23 Sept: The intangibles

Veranderen hoe Brussel functioneert en zich organiseert. Hoe zien we onze toekomst zien en hoe kunnen we daar komen? Over democratie, feminisme, decentralisatie, municipalisme.